تور مشهد 7 تیر

تور مشهد  7 تیر
اطلاعات کلی تور
مقصد مشهد
ایر لاین کاسپین
مدت اقامت روز 3
مدت اقامت شب 2
کد تور m4
مدارک مدرک شناسایی معتبر- گواهی محرمیت-

توضیحات

اطلاعات پرواز :

ساعت پرواز رفت :  07:45   |  ساعت پرواز برگشت : 20:30

خدمات آژانس :

بلیط رفت و برگشت -اقامت-

توضیحات تکمیلی :

نرخ کودک زیر 2 سال 120000 تومان می باشد -

نرخ کودک بالا 5 سال بزرگسال محاسبه می شود -

قیمت ها

هتل رازی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 395,000 تومان
قیمت 1 تخت 460,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 330,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل زیتون

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 430,000 تومان
قیمت 1 تخت 510,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 425,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 330,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل فرهاد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 460,000 تومان
قیمت 1 تخت 570,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 455,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 330,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل هلیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 500,000 تومان
قیمت 1 تخت 650,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 330,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل هاترا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 560,000 تومان
قیمت 1 تخت 790,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 555,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 330,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات _

هتل سهند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 575,000 تومان
قیمت 1 تخت 765,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 330,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات _

هتل آرمیا

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 595,000 تومان
قیمت 1 تخت 695,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 540,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل کیانا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 640,000 تومان
قیمت 1 تخت 780,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 635,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 330,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات _

هتل درویشی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 750,000 تومان
قیمت 1 تخت 980,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 330,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل قصر

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 910,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,050,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 905,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 540,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات _