تور مشهد 29 تیر

تور مشهد 29  تیر
اطلاعات کلی تور
مقصد مشهد
ایر لاین زاگرس
مدت اقامت روز 3
مدت اقامت شب 2
کد تور m3
مدارک مدرک شناسایی معتبر- گواهی محرمیت-

توضیحات

اطلاعات پرواز :

ساعت پرواز رفت : 19:30 زاگرس  |  ساعت برگشت زمینی : 15:00 قطار 6 تخت کویر 

خدمات آژانس :

بلیط رفت و برگشت -اقامت-استقبال فرودگاهی

توضیحات تکمیلی :

نرخ کودک زیر 2 سال 120000 تومان می باشد -

نرخ کودک بالا 5 سال بزرگسال محاسبه می شود.

قیمت ها

هتل رازی

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 350,000 تومان
قیمت 1 تخت 410,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 290,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل زیتون

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 385,000 تومان
قیمت 1 تخت 520,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 290,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل فرهاد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 420,000 تومان
قیمت 1 تخت 530,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 415,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 290,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل مرمر

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 460,000 تومان
قیمت 1 تخت 610,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 455,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 290,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل هلیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 470,000 تومان
قیمت 1 تخت 630,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 465,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 290,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل هاترا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 510,000 تومان
قیمت 1 تخت 700,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 505,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 290,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل کارن

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 520,000 تومان
قیمت 1 تخت 720,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 290,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل سهند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 540,000 تومان
قیمت 1 تخت 740,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 535,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 290,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل کیانا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 600,000 تومان
قیمت 1 تخت 830,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 290,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات _