تور مشهد 19 مرداد

تور مشهد 19  مرداد
اطلاعات کلی تور
مقصد مشهد
ایر لاین ایران ایر تور
مدت اقامت روز 3
مدت اقامت شب 2
کد تور m3
مدارک مدرک شناسایی معتبر- گواهی محرمیت-

توضیحات

اطلاعات پرواز :

ساعت پرواز رفت : 07:30   ایران ایرتور  |  ساعت برگشت زمینی : 12:50 قطار درجه یک اتوبوسی ماهان

خدمات آژانس :

بلیط رفت و برگشت -اقامت-استقبال فرودگاهی

توضیحات تکمیلی :

نرخ کودک زیر 2 سال 120000 تومان می باشد -

نرخ کودک بالا 5 سال بزرگسال محاسبه می شود.

قیمت ها

هتل رازی

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 435,000 تومان
قیمت 1 تخت 535,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 295,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل زیتون

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 470,000 تومان
قیمت 1 تخت 580,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 465,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 295,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل فرهاد

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 490,000 تومان
قیمت 1 تخت 620,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 485,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 295,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل مرمر

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 540,000 تومان
قیمت 1 تخت 720,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 535,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 295,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل هاترا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 570,000 تومان
قیمت 1 تخت 780,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 565,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 295,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل هلیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 580,000 تومان
قیمت 1 تخت 800,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 295,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل کیانا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 665,000 تومان
قیمت 1 تخت 980,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 295,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات _