تور مشهد 26 آبان 97

تور مشهد 26  آبان 97
اطلاعات کلی تور
مقصد مشهد
ایر لاین کیش ایر
مدت اقامت روز 3
مدت اقامت شب 2
کد تور m3
مدارک مدرک شناسایی معتبر- گواهی محرمیت-

توضیحات

اطلاعات پرواز :

  ساعت پرواز رفت : 13:00 کیش ایر|  ساعت پرواز برگشت: 23:00 ایرتور

خدمات آژانس :

بلیط رفت و برگشت -اقامت-استقبال فرودگاهی

توضیحات تکمیلی :

نرخ کودک زیر 2 سال 120000 تومان می باشد -

نرخ کودک بالا 5 سال بزرگسال محاسبه می شود.

قیمت ها

هتل زیتون

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 545,000 تومان
قیمت 1 تخت 625,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 445,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل هلیا

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 545,000 تومان
قیمت 1 تخت 625,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 445,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل مرمر

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 595,000 تومان
قیمت 1 تخت 735,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 445,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل الوند

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 605,000 تومان
قیمت 1 تخت 740,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 445,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل سراج

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 605,000 تومان
قیمت 1 تخت 740,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 445,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل عماد

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 625,000 تومان
قیمت 1 تخت 785,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 445,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل هاترا

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 645,000 تومان
قیمت 1 تخت 825,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 445,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات منو بوفه

هتل کیانا

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 760,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,000,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 755,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 445,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات _