تور مشهد 7 اردیبهشت

تور مشهد 7 اردیبهشت
اطلاعات کلی تور
مقصد مشهد
ایر لاین زاگرس
مدت اقامت روز 3
مدت اقامت شب 2
کد تور m3
مدارک مدرک شناسایی معتبر- گواهی محرمیت-

توضیحات

اطلاعات پرواز :

ساعت پرواز رفت : 23:15  زاگرس |  ساعت پرواز برگشت : 21:15  کاسپین

خدمات آژانس :

بلیط رفت و برگشت -اقامت-استقبال فرودگاهی

توضیحات تکمیلی :

نرخ کودک زیر 2 سال 120000 تومان می باشد -

نرخ کودک بالا 5 سال بزرگسال محاسبه می شود.

قیمت ها

هتل آرمیا

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 320,000 تومان
قیمت 1 تخت 380,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 315,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 265,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل فرهاد

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 360,000 تومان
قیمت 1 تخت 425,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 355,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 265,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل آپارتمان الجواد

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 360,000 تومان
قیمت 1 تخت 400,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 355,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 265,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل زیتون

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 360,000 تومان
قیمت 1 تخت 425,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 355,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 265,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل مرمر

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 395,000 تومان
قیمت 1 تخت 510,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 265,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل هلیا

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 425,000 تومان
قیمت 1 تخت 560,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 265,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات _

هتل کوثر

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 425,000 تومان
قیمت 1 تخت 565,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 265,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات _

هتل عرش

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 440,000 تومان
قیمت 1 تخت 585,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 435,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 265,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات _

هتل هاترا

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 460,000 تومان
قیمت 1 تخت 625,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 455,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 265,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل سهند

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 500,000 تومان
قیمت 1 تخت 685,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 265,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل کیانا

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 560,000 تومان
قیمت 1 تخت 720,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 555,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 265,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات _

هتل درویشی

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 650,000 تومان
قیمت 1 تخت 810,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 265,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات _
Web Analytics