تور کیش 8 خرداد

تور کیش  8  خرداد
اطلاعات کلی تور
مقصد کیش
ایر لاین سپهران
مدت اقامت روز 3
مدت اقامت شب 2
کد تور k4
مدارک مدرک شناسایی معتبر

توضیحات

اطلاعات پرواز :

  ساعت پرواز رفت :  17:40 سپهران  |  ساعت پرواز برگشت: 13:30  زاگرس

خدمات آژانس :

بلیط رفت و برگشت -اقامت-استقبال فرودگاهی

توضیحات تکمیلی :

نرخ کودک زیر 2 سال 120000 تومان می باشد -

نرخ کودک بالا 5 سال بزرگسال محاسبه می شود.

قیمت ها

هتل خاتم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 350,000 تومان
قیمت 1 تخت 460,000 تومان
قیمت 3 تخت 345,000 تومان
قیمت کودک با تخت 345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 335,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل ارم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 400,000 تومان
قیمت 1 تخت 470,000 تومان
قیمت 3 تخت 395,000 تومان
قیمت کودک با تخت 395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 335,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل گاردنیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 430,000 تومان
قیمت 1 تخت 520,000 تومان
قیمت 3 تخت 415,000 تومان
قیمت کودک با تخت 425,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 335,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل لوتوس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 430,000 تومان
قیمت 1 تخت 520,000 تومان
قیمت 3 تخت 415,000 تومان
قیمت کودک با تخت 425,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 335,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل گراند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 440,000 تومان
قیمت 1 تخت 540,000 تومان
قیمت 3 تخت 420,000 تومان
قیمت کودک با تخت 435,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 335,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل سان رایز

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 440,000 تومان
قیمت 1 تخت 550,000 تومان
قیمت 3 تخت 480,000 تومان
قیمت کودک با تخت 435,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 335,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل شایلی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 450,000 تومان
قیمت 1 تخت 560,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 335,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل آنا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 480,000 تومان
قیمت 1 تخت 620,000 تومان
قیمت 3 تخت 455,000 تومان
قیمت کودک با تخت 475,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 335,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل گلدیس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 500,000 تومان
قیمت 1 تخت 615,000 تومان
قیمت 3 تخت 475,000 تومان
قیمت کودک با تخت 495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 360,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل تماشا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 540,000 تومان
قیمت 1 تخت 705,000 تومان
قیمت 3 تخت 515,000 تومان
قیمت کودک با تخت 535,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 360,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل شایگان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 550,000 تومان
قیمت 1 تخت 755,000 تومان
قیمت 3 تخت 495,000 تومان
قیمت کودک با تخت 545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 335,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل شایان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 900,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,400,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 360,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -