تور کیش 29 مهر

تور کیش 29   مهر
اطلاعات کلی تور
مقصد کیش
ایر لاین کیش ایر
مدت اقامت روز 4
مدت اقامت شب 3
کد تور k3
مدارک مدارک شناسایی معتبر

توضیحات

اطلاعات پرواز :

ساعت پرواز رفت :  05:25 کیش ایر | ساعت پرواز برگشت : 12:30 کاسپین

خدمات آژانس :

-بلیط رفت و برگشت -اقامت-استقبال فرودگاهی

توضیحات تکمیلی :

نرخ کودک زیر 2 سال 120000 تومان می باشد -

نرخ کودک بالا 5 سال بزرگسال محاسبه می شود-

قیمت ها

هتل خاتم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 615,000 تومان
قیمت 1 تخت 735,000 تومان
قیمت 3 تخت 615,000 تومان
قیمت کودک با تخت 610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 575,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل ارم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 690,000 تومان
قیمت 1 تخت 810,000 تومان
قیمت 3 تخت 670,000 تومان
قیمت کودک با تخت 685,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 575,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل تماشا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 700,000 تومان
قیمت 1 تخت 825,000 تومان
قیمت 3 تخت 680,000 تومان
قیمت کودک با تخت 695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 575,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل لوتوس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 720,000 تومان
قیمت 1 تخت 875,000 تومان
قیمت 3 تخت 690,000 تومان
قیمت کودک با تخت 715,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 575,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل گراند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 760,000 تومان
قیمت 1 تخت 955,000 تومان
قیمت 3 تخت 720,000 تومان
قیمت کودک با تخت 755,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 575,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل سان رایز

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 785,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,005,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 575,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل پارسیان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 785,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,005,000 تومان
قیمت 3 تخت 735,000 تومان
قیمت کودک با تخت 780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 575,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل شایگان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 1,070,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,555,000 تومان
قیمت 3 تخت 945,000 تومان
قیمت کودک با تخت 1,065,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 575,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل شایان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 1,080,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,575,000 تومان
قیمت 3 تخت 1,005,000 تومان
قیمت کودک با تخت 1,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 575,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -