تور کیش 25 آبان 97

تور کیش  25  آبان 97
اطلاعات کلی تور
مقصد کیش
ایر لاین زاگرس
مدت اقامت روز 4
مدت اقامت شب 3
کد تور k3
مدارک مدارک شناسایی معتبر

توضیحات

اطلاعات پرواز :

ساعت پرواز رفت :  17:45 زاگرس| ساعت پرواز برگشت : 15:00 زاگرس

خدمات آژانس :

-بلیط رفت و برگشت -اقامت-استقبال فرودگاهی

توضیحات تکمیلی :

نرخ کودک زیر 2 سال 120000 تومان می باشد -

نرخ کودک بالا 5 سال بزرگسال محاسبه می شود-

قیمت ها

هتل ققنوس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 675,000 تومان
قیمت 1 تخت 795,000 تومان
قیمت 3 تخت 670,000 تومان
قیمت کودک با تخت 670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 550,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل فانوس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 685,000 تومان
قیمت 1 تخت 810,000 تومان
قیمت 3 تخت 675,000 تومان
قیمت کودک با تخت 680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 550,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل گلدیس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 690,000 تومان
قیمت 1 تخت 825,000 تومان
قیمت 3 تخت 655,000 تومان
قیمت کودک با تخت 685,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 550,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل ارم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 695,000 تومان
قیمت 1 تخت 860,000 تومان
قیمت 3 تخت 670,000 تومان
قیمت کودک با تخت 690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 550,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل لوتوس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 770,000 تومان
قیمت 1 تخت 980,000 تومان
قیمت 3 تخت 720,000 تومان
قیمت کودک با تخت 765,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 550,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل گراند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 800,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,050,000 تومان
قیمت 3 تخت 740,000 تومان
قیمت کودک با تخت 795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 550,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل شایگان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 1,140,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,720,000 تومان
قیمت 3 تخت 975,000 تومان
قیمت کودک با تخت 1,135,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 550,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -