تور کیش 26 مرداد

تور کیش 26  مرداد
اطلاعات کلی تور
مقصد کیش
ایر لاین زاگرس
مدت اقامت روز 4
مدت اقامت شب 3
کد تور k3
مدارک مدارک شناسایی معتبر

توضیحات

اطلاعات پرواز :

ساعت پرواز رفت :  17:45  | ساعت پرواز برگشت : 13:15

خدمات آژانس :

-بلیط رفت و برگشت -اقامت-استقبال فرودگاهی

توضیحات تکمیلی :

نرخ کودک زیر 2 سال 120000 تومان می باشد -

نرخ کودک بالا 5 سال بزرگسال محاسبه می شود-

قیمت ها

هتل فانوس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 575,000 تومان
قیمت 1 تخت 680,000 تومان
قیمت 3 تخت 575,000 تومان
قیمت کودک با تخت 570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 530,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل گاردنیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 645,000 تومان
قیمت 1 تخت 760,000 تومان
قیمت 3 تخت 630,000 تومان
قیمت کودک با تخت 640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 530,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل ارم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 645,000 تومان
قیمت 1 تخت 765,000 تومان
قیمت 3 تخت 625,000 تومان
قیمت کودک با تخت 640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 530,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل هلیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 715,000 تومان
قیمت 1 تخت 995,000 تومان
قیمت 3 تخت 640,000 تومان
قیمت کودک با تخت 710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 440,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل سان رایز

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 725,000 تومان
قیمت 1 تخت 930,000 تومان
قیمت 3 تخت 760,000 تومان
قیمت کودک با تخت 720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 530,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل لوتوس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 740,000 تومان
قیمت 1 تخت 960,000 تومان
قیمت 3 تخت 690,000 تومان
قیمت کودک با تخت 735,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 530,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل سارا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 755,000 تومان
قیمت 1 تخت 990,000 تومان
قیمت 3 تخت 710,000 تومان
قیمت کودک با تخت 750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 530,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل گراند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 770,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,020,000 تومان
قیمت 3 تخت 710,000 تومان
قیمت کودک با تخت 765,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 530,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل مریم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 770,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,070,000 تومان
قیمت 3 تخت 770,000 تومان
قیمت کودک با تخت 765,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 440,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل ویدا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 920,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,370,000 تومان
قیمت 3 تخت 870,000 تومان
قیمت کودک با تخت 915,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 440,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل شایگان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 980,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,420,000 تومان
قیمت 3 تخت 860,000 تومان
قیمت کودک با تخت 975,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 530,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -