تور مشهد 6 بهمن

تور مشهد  6  بهمن
اطلاعات کلی تور
مقصد مشهد
ایر لاین ایران ایر تور
مدت اقامت روز 3
مدت اقامت شب 2
کد تور m 2
مدارک کارت شناسایی معتبر-

توضیحات

اطلاعات پرواز :

ساعت پرواز رفت :  16:40  تابان| ساعت پرواز برگشت : 23:00 ایران ایرتور

خدمات آژانس :

بلیط رفت و برگشت -اقامت-

توضیحات تکمیلی :

نرخ کودک زیر 2 سال 120000 تومان می باشد - نرخ کودک بالا 5 سال بزرگسال محاسبه می شود.

قیمت ها

هتل آرمیا

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 295,000 تومان
قیمت 1 تخت 380,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 295,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل آپارتمان الجواد

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 360,000 تومان
قیمت 1 تخت 400,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 355,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 285,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل زیتون

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 365,000 تومان
قیمت 1 تخت 425,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 295,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل فرهاد

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 365,000 تومان
قیمت 1 تخت 425,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 295,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل الوند

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 375,000 تومان
قیمت 1 تخت 445,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 285,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل مرمر

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 395,000 تومان
قیمت 1 تخت 495,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 295,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل ایساتیس

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 405,000 تومان
قیمت 1 تخت 505,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 295,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل سراج

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 410,000 تومان
قیمت 1 تخت 500,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 405,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 285,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل عرش

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 415,000 تومان
قیمت 1 تخت 525,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 295,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل هلیا

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 435,000 تومان
قیمت 1 تخت 565,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 295,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل کارن

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 450,000 تومان
قیمت 1 تخت 575,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 295,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل هاترا

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 460,000 تومان
قیمت 1 تخت 535,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 455,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 295,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل عماد

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 460,000 تومان
قیمت 1 تخت 575,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 455,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 295,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل کیانا

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 535,000 تومان
قیمت 1 تخت 665,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 295,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل قصر

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 640,000 تومان
قیمت 1 تخت 750,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 635,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 295,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل درویشی

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 670,000 تومان
قیمت 1 تخت 750,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 665,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 295,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -
Web Analytics