تور مشهد 25 فروردین

تور مشهد 25  فروردین
اطلاعات کلی تور
مقصد مشهد
ایر لاین زاگرس
مدت اقامت روز 3
مدت اقامت شب 2
کد تور m 2
مدارک کارت شناسایی معتبر-

توضیحات

اطلاعات پرواز :

ساعت پرواز رفت :  14:00|  ساعت پرواز برگشت : 21:00

خدمات آژانس :

بلیط رفت و برگشت -اقامت-

توضیحات تکمیلی :

نرخ کودک زیر 2 سال 120000 تومان می باشد -

نرخ کودک بالا 5 سال بزرگسال محاسبه می شود.

قیمت ها

هتل آرمیا

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 295,000 تومان
قیمت 1 تخت 335,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 280,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل زیتون

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 350,000 تومان
قیمت 1 تخت 400,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 280,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل فرهاد

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 360,000 تومان
قیمت 1 تخت 420,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 355,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 280,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل آپارتمان الجواد

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 360,000 تومان
قیمت 1 تخت 400,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 355,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 280,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل آپادانا

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 410,000 تومان
قیمت 1 تخت 520,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 405,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 280,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل سراج

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 425,000 تومان
قیمت 1 تخت 550,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 280,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل هلیا

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 430,000 تومان
قیمت 1 تخت 335,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 425,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 280,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل عرش

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 440,000 تومان
قیمت 1 تخت 580,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 435,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 280,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل هاترا

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 450,000 تومان
قیمت 1 تخت 550,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 280,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل عماد

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 450,000 تومان
قیمت 1 تخت 580,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 280,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل کیانا

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 560,000 تومان
قیمت 1 تخت 820,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 555,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 280,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل درویشی

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 695,000 تومان
قیمت 1 تخت 820,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 280,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -
Web Analytics