تور کیش 12 بهمن

تور کیش 12 بهمن
اطلاعات کلی تور
مقصد کیش
ایر لاین آتا
مدت اقامت روز 3
مدت اقامت شب 2
کد تور k1
مدارک کارت ملی-گواهی ازدواج یا محرمیت-

توضیحات

اطلاعات پرواز :

ساعت پرواز رفت : 17:45 آتا | ساعت پرواز برگشت : 11:40 ساها

خدمات آژانس :

بلیط رفت و برگشت -اقامت-استقبال فرودگاهی

توضیحات تکمیلی :

نرخ کودک زیر 2 سال 120000 تومان می باشد - نرخ کودک بالا 5 سال بزرگسال محاسبه می شود.

قیمت ها

هتل ارم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 515,000 تومان
قیمت 1 تخت 720,000 تومان
قیمت 3 تخت 510,000 تومان
قیمت کودک با تخت 510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 410,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل اسپادانا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 550,000 تومان
قیمت 1 تخت 690,000 تومان
قیمت 3 تخت 545,000 تومان
قیمت کودک با تخت 545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 410,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل گاردنیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 625,000 تومان
قیمت 1 تخت 825,000 تومان
قیمت 3 تخت 580,000 تومان
قیمت کودک با تخت 620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 410,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل سان رایز

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 695,000 تومان
قیمت 1 تخت 965,000 تومان
قیمت 3 تخت 660,000 تومان
قیمت کودک با تخت 690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 410,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل لوتوس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 695,000 تومان
قیمت 1 تخت 950,000 تومان
قیمت 3 تخت 635,000 تومان
قیمت کودک با تخت 690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 450,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل شایلی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 715,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,005,000 تومان
قیمت 3 تخت 675,000 تومان
قیمت کودک با تخت 695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 410,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل صدف

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 730,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,085,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 725,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 410,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل آنا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 740,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,030,000 تومان
قیمت 3 تخت 670,000 تومان
قیمت کودک با تخت 735,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 450,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل آرامش

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 750,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,070,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 410,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل آریان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 765,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,085,000 تومان
قیمت 3 تخت 680,000 تومان
قیمت کودک با تخت 760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 445,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل شایگان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 875,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,340,000 تومان
قیمت 3 تخت 785,000 تومان
قیمت کودک با تخت 870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 410,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل پارمیس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 1,030,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,620,000 تومان
قیمت 3 تخت 970,000 تومان
قیمت کودک با تخت 1,025,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 410,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -
Web Analytics