تور کیش 26 خرداد

تور کیش  26  خرداد
اطلاعات کلی تور
مقصد کیش
ایر لاین زاگرس
مدت اقامت روز 4
مدت اقامت شب 3
کد تور k1
مدارک مدارک شناسایی معتبر

توضیحات

اطلاعات پرواز :

ساعت پرواز رفت : 17:45| ساعت پرواز برگشت : 13:30

خدمات آژانس :

-صبحانه بوفه-نهاربوفه-سرویس چای داخل اتاق-بلیط رفت و برگشت -اقامت-استقبال فرودگاهی

توضیحات تکمیلی :

نرخ کودک زیر 2 سال 120000 تومان می باشد -

نرخ کودک بالا 5 سال بزرگسال محاسبه می شود-

کلیه درخواست ها می بایست تا 72 ساعت تسویه کامل گردد و بعد از آن در صورت عدم تسویه فاقد اعتبار می باشد-

قیمت ها

هتل خاتم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 350,000 تومان
قیمت 1 تخت 470,000 تومان
قیمت 3 تخت 350,000 تومان
قیمت کودک با تخت 345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 310,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل گاردنیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 410,000 تومان
قیمت 1 تخت 400,000 تومان
قیمت 3 تخت 510,000 تومان
قیمت کودک با تخت 405,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 280,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل ارم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 415,000 تومان
قیمت 1 تخت 520,000 تومان
قیمت 3 تخت 395,000 تومان
قیمت کودک با تخت 410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 310,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل لوتوس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 430,000 تومان
قیمت 1 تخت 550,000 تومان
قیمت 3 تخت 410,000 تومان
قیمت کودک با تخت 425,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 310,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل گراند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 460,000 تومان
قیمت 1 تخت 610,000 تومان
قیمت 3 تخت 430,000 تومان
قیمت کودک با تخت 455,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 310,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل آنا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 505,000 تومان
قیمت 1 تخت 680,000 تومان
قیمت 3 تخت 470,000 تومان
قیمت کودک با تخت 500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 310,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل مریم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 530,000 تومان
قیمت 1 تخت 730,000 تومان
قیمت 3 تخت 530,000 تومان
قیمت کودک با تخت 525,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 310,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل شایگان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 540,000 تومان
قیمت 1 تخت 760,000 تومان
قیمت 3 تخت 495,000 تومان
قیمت کودک با تخت 535,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 310,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل ویدا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 600,000 تومان
قیمت 1 تخت 860,000 تومان
قیمت 3 تخت 585,000 تومان
قیمت کودک با تخت 595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 310,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -
Web Analytics