تور کیش 28 خرداد

تور کیش  28 خرداد
اطلاعات کلی تور
مقصد کیش
ایر لاین زاگرس
مدت اقامت روز 4
مدت اقامت شب 3
کد تور k1
مدارک مدارک شناسایی معتبر

توضیحات

اطلاعات پرواز :

ساعت پرواز رفت : 17:45| ساعت پرواز برگشت : 13:00

خدمات آژانس :

-صبحانه بوفه-نهاربوفه-سرویس چای داخل اتاق-بلیط رفت و برگشت -اقامت-استقبال فرودگاهی

توضیحات تکمیلی :

نرخ کودک زیر 2 سال 120000 تومان می باشد -

نرخ کودک بالا 5 سال بزرگسال محاسبه می شود-

کلیه درخواست ها می بایست تا 72 ساعت تسویه کامل گردد و بعد از آن در صورت عدم تسویه فاقد اعتبار می باشد-

قیمت ها

هتل خاتم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 385,000 تومان
قیمت 1 تخت 430,000 تومان
قیمت 3 تخت 380,000 تومان
قیمت کودک با تخت 380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 370,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل گاردنیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 450,000 تومان
قیمت 1 تخت 450,000 تومان
قیمت 3 تخت 445,000 تومان
قیمت کودک با تخت 445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 370,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل لوتوس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 455,000 تومان
قیمت 1 تخت 525,000 تومان
قیمت 3 تخت 445,000 تومان
قیمت کودک با تخت 450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 370,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل سارا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 455,000 تومان
قیمت 1 تخت 515,000 تومان
قیمت 3 تخت 450,000 تومان
قیمت کودک با تخت 450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 370,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل ارم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 495,000 تومان
قیمت 1 تخت 615,000 تومان
قیمت 3 تخت 485,000 تومان
قیمت کودک با تخت 490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 370,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل آنا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 505,000 تومان
قیمت 1 تخت 630,000 تومان
قیمت 3 تخت 485,000 تومان
قیمت کودک با تخت 500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 370,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -