تور مشهد 24 فروردین

تور مشهد 24  فروردین
اطلاعات کلی تور
مقصد مشهد
ایر لاین تابان
مدت اقامت روز 4
مدت اقامت شب 3
کد تور m1
مدارک مدرک شناسایی معتبر- گواهی محرمیت-

توضیحات

اطلاعات پرواز :

ساعت پرواز رفت 00: 11 ایران ایر تور | ساعت پرواز برگشت :  21:00 زاگرس

خدمات آژانس :

بلیط رفت و برگشت -اقامت-استقبال فرودگاهی

توضیحات تکمیلی :

نرخ کودک زیر 2 سال 120000 تومان می باشد - 

نرخ کودک بالا 5 سال بزرگسال محاسبه می شود-

قیمت ها

هتل آرمیا

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 365,000 تومان
قیمت 1 تخت 460,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 330,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل زیتون

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 405,000 تومان
قیمت 1 تخت 480,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 330,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل عماد

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 555,000 تومان
قیمت 1 تخت 750,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 330,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل هاترا

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 555,000 تومان
قیمت 1 تخت 750,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 330,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل سهند

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 620,000 تومان
قیمت 1 تخت 880,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 615,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 330,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل کیانا

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 705,000 تومان
قیمت 1 تخت 940,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 330,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -