تور مشهد 12 بهمن

تور مشهد 12 بهمن
اطلاعات کلی تور
مقصد مشهد
ایر لاین ایران ایر تور
مدت اقامت روز 3
مدت اقامت شب 2
کد تور m1
مدارک مدرک شناسایی معتبر

توضیحات

اطلاعات پرواز :

ساعت پرواز رفت : 14:45 ایرتور  | ساعت پرواز برگشت :  15:30  آتا

خدمات آژانس :

بلیط رفت و برگشت -اقامت-استقبال فرودگاهی

توضیحات تکمیلی :

نرخ کودک زیر 2 سال 120000 تومان می باشد - نرخ کودک بالا 5 سال بزرگسال محاسبه می شود.

قیمت ها

هتل آرمیا

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 360,000 تومان
قیمت 1 تخت 430,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 355,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 350,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل آپارتمان الجواد

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 380,000 تومان
قیمت 1 تخت 440,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 375,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 310,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل زیتون

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 420,000 تومان
قیمت 1 تخت 480,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 415,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 350,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل فرهاد

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 430,000 تومان
قیمت 1 تخت 500,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 425,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 350,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل مرمر

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 450,000 تومان
قیمت 1 تخت 550,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 350,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل ایساتیس

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 460,000 تومان
قیمت 1 تخت 560,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 455,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 350,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل عرش

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 470,000 تومان
قیمت 1 تخت 580,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 465,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 350,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل هلیا

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 490,000 تومان
قیمت 1 تخت 620,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 485,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 350,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل کارن

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 495,000 تومان
قیمت 1 تخت 620,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 350,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل هاترا

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 510,000 تومان
قیمت 1 تخت 580,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 505,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 350,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل عماد

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 510,000 تومان
قیمت 1 تخت 620,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 505,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 350,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل کیانا

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: دارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 590,000 تومان
قیمت 1 تخت 720,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 585,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 350,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل قصر

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 680,000 تومان
قیمت 1 تخت 795,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 675,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 350,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل درویشی

استقبال فرودگاهی : ندارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 710,000 تومان
قیمت 1 تخت 770,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 705,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 350,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -
Web Analytics