تور کیش 10 مرداد

تور کیش  10 مرداد
اطلاعات کلی تور
مقصد کیش
ایر لاین زاگرس
مدت اقامت روز 3
مدت اقامت شب 2
کد تور k2
مدارک مدرک شناسایی معتبر

توضیحات

اطلاعات پرواز: 

ساعت پرواز رفت  17:45  |  ساعت پرواز برگشت  : 13:00

خدمات آژانس :

بلیط رفت و برگشت -اقامت-استقبال فرودگاهی

توضیحات تکمیلی :

نرخ کودک زیر 2 سال 120000 تومان می باشد -

نرخ کودک بالا 5 سال بزرگسال محاسبه می شود.

قیمت ها

هتل لوتوس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 435,000 تومان
قیمت 1 تخت 585,000 تومان
قیمت 3 تخت 425,000 تومان
قیمت کودک با تخت 430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 370,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل خاتم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 465,000 تومان
قیمت 1 تخت 525,000 تومان
قیمت 3 تخت 460,000 تومان
قیمت کودک با تخت 460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 430,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل فانوس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 465,000 تومان
قیمت 1 تخت 525,000 تومان
قیمت 3 تخت 460,000 تومان
قیمت کودک با تخت 460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 430,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل سارا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 505,000 تومان
قیمت 1 تخت 655,000 تومان
قیمت 3 تخت 500,000 تومان
قیمت کودک با تخت 500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 370,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل ارم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 515,000 تومان
قیمت 1 تخت 580,000 تومان
قیمت 3 تخت 505,000 تومان
قیمت کودک با تخت 510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 430,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل گاردنیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 525,000 تومان
قیمت 1 تخت 600,000 تومان
قیمت 3 تخت 515,000 تومان
قیمت کودک با تخت 520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 430,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل سیمرغ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 545,000 تومان
قیمت 1 تخت 640,000 تومان
قیمت 3 تخت 520,000 تومان
قیمت کودک با تخت 540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 430,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل گراند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 550,000 تومان
قیمت 1 تخت 650,000 تومان
قیمت 3 تخت 530,000 تومان
قیمت کودک با تخت 545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 430,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل ویدا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 590,000 تومان
قیمت 1 تخت 790,000 تومان
قیمت 3 تخت 580,000 تومان
قیمت کودک با تخت 585,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 370,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل هلیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 630,000 تومان
قیمت 1 تخت 810,000 تومان
قیمت 3 تخت 600,000 تومان
قیمت کودک با تخت 625,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 430,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -