تور کیش 8 اردیبهشت

تور کیش 8  اردیبهشت
اطلاعات کلی تور
مقصد کیش
ایر لاین کیش ایر
مدت اقامت روز 4
مدت اقامت شب 3
کد تور k2
مدارک مدرک شناسایی معتبر

توضیحات

اطلاعات پرواز: 

ساعت پرواز رفت  20:55  کیش ایر |  ساعت پرواز برگشت  : 13:00زاگرس

خدمات آژانس :

بلیط رفت و برگشت -اقامت-استقبال فرودگاهی

توضیحات تکمیلی :

نرخ کودک زیر 2 سال 120000 تومان می باشد -

نرخ کودک بالا 5 سال بزرگسال محاسبه می شود.

قیمت ها

هتل خاتم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 375,000 تومان
قیمت 1 تخت 480,000 تومان
قیمت 3 تخت 370,000 تومان
قیمت کودک با تخت 370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 270,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل ستاره کیش

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 410,000 تومان
قیمت 1 تخت 530,000 تومان
قیمت 3 تخت 380,000 تومان
قیمت کودک با تخت 405,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 270,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل ارم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 465,000 تومان
قیمت 1 تخت 605,000 تومان
قیمت 3 تخت 445,000 تومان
قیمت کودک با تخت 460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 270,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل تماشا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: دارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 500,000 تومان
قیمت 1 تخت 765,000 تومان
قیمت 3 تخت 460,000 تومان
قیمت کودک با تخت 495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 270,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل لوتوس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 510,000 تومان
قیمت 1 تخت 735,000 تومان
قیمت 3 تخت 460,000 تومان
قیمت کودک با تخت 505,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 270,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل آرامش

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 570,000 تومان
قیمت 1 تخت 845,000 تومان
قیمت 3 تخت 525,000 تومان
قیمت کودک با تخت 565,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 270,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل صدف

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 815,000 تومان
قیمت 1 تخت 1,310,000 تومان
قیمت 3 تخت 0 تومان
قیمت کودک با تخت 810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 270,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -
Web Analytics