تور کیش 29 تیر

تور کیش  29   تیر
اطلاعات کلی تور
مقصد کیش
ایر لاین زاگرس
مدت اقامت روز 3
مدت اقامت شب 2
کد تور k2
مدارک مدرک شناسایی معتبر

توضیحات

اطلاعات پرواز: 

ساعت پرواز رفت  17:45  |  ساعت پرواز برگشت  : 21:15

خدمات آژانس :

بلیط رفت و برگشت -اقامت-استقبال فرودگاهی

توضیحات تکمیلی :

نرخ کودک زیر 2 سال 120000 تومان می باشد -

نرخ کودک بالا 5 سال بزرگسال محاسبه می شود.

قیمت ها

هتل خاتم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 395,000 تومان
قیمت 1 تخت 480,000 تومان
قیمت 3 تخت 395,000 تومان
قیمت کودک با تخت 390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 380,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل تماشا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 440,000 تومان
قیمت 1 تخت 510,000 تومان
قیمت 3 تخت 435,000 تومان
قیمت کودک با تخت 435,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 380,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل گاردنیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 445,000 تومان
قیمت 1 تخت 520,000 تومان
قیمت 3 تخت 440,000 تومان
قیمت کودک با تخت 440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 380,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل لوتوس

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 450,000 تومان
قیمت 1 تخت 530,000 تومان
قیمت 3 تخت 440,000 تومان
قیمت کودک با تخت 445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 380,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل گراند

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 480,000 تومان
قیمت 1 تخت 590,000 تومان
قیمت 3 تخت 460,000 تومان
قیمت کودک با تخت 475,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 380,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل ارم

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 495,000 تومان
قیمت 1 تخت 620,000 تومان
قیمت 3 تخت 480,000 تومان
قیمت کودک با تخت 490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 380,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل سارا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 520,000 تومان
قیمت 1 تخت 670,000 تومان
قیمت 3 تخت 515,000 تومان
قیمت کودک با تخت 515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 380,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل ویدا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 590,000 تومان
قیمت 1 تخت 790,000 تومان
قیمت 3 تخت 580,000 تومان
قیمت کودک با تخت 585,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 380,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -

هتل شایگان

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

اطلاعات هتل
قیمت 2 تخت 615,000 تومان
قیمت 1 تخت 840,000 تومان
قیمت 3 تخت 555,000 تومان
قیمت کودک با تخت 610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 380,000 تومان
قیمت نوزاد 0 تومان
توضیحات -