مرکز خرید پانیذ (Paniz Mall)

پانیذ
اطلاعات مرکز خرید
شهر کیش
وب سایت
آدرس فارسی کیش-خیابان فردوسی
آدرس انگلیسی Kish Hormozgan Province،Ferdosi Street

توضیحات مرکز خرید پانیذ کیش

این بازار بین المللی با نمایی شیشه ای و فضا سازی مناسب در زمینی به مساحت 10000 مترمربع د ردو طبقه در شرق جزیره احداث شده است.بازار پانیز بین بازارهای پردیس 1 و 2 قرار گرفته .بخش مهمی از شهرت بازار پانیذ به دلیل ارزان بودن وسایل و اجناس خانگی آن در مقایسه با دیگران است.