هتل استرلینگ (Sterling Hotel)

استرلینگ
اطلاعات هتل استرلینگ
درجه
شهر بلگراد
تلفن -
وب سایت
آدرس فارسی -
آدرس انگلیسی Pazinska ۳۱, Vo&#۳۸۲;dovac, ۱۱۰۰۰ Belgrade, Serbia

توضیحات هتل استرلینگ بلگراد

هتل استرلینگ