حافظیه (Tomb Of Hafez)

حافظیه
اطلاعات جاذبه گردشگری حافظیه
شهر َشیراز
وب سایت
آدرس فارسی شیراز-خیابان حافظیه
آدرس انگلیسی Fars Province،Shiraz،Hafezieh Street

توضیحات حافظیه َشیراز

خواجه شمس الدین محمد شیرازی متخلص به حافظ و مقب به لسان الغیب و شاعر و غزل سرای بزرگ ایران در شیراز است.آرامگاه حافظ در شمال شهر شیراز ،پایین تر از دروازه قرآن در یکی از قبرستان های معروف شهر بنام " خاک مصلی" قرار دارد.این مکان جدا از آرامگاه حافظ ،مکانی بسیار زیبا با درختان بلند و باغات و گل های رنگارنگ مکانی برای رفع خستگی و گردشگاهی دیدنی ست.