باغ ارم (Eram Garden)

باغ ارم
اطلاعات جاذبه گردشگری باغ ارم
شهر َشیراز
وب سایت
آدرس فارسی شیراز-خیابان ارم-
آدرس انگلیسی Fars Province Shiraz،Eram Street

توضیحات باغ ارم َشیراز

باغ ارم که تاریخ ساخت آن به دوره سلجوقیان برمی گردد،در سمت شمال غربی ،خارج از شهر شیراز و در دامنه کوه آسیاب سه تایی و در حدود 2-3 کیلومتر تا کوه معروف باباکوهی فاصله دارد.اطراف باغ قبلا بیابان و رودخانه و سنگلاخ بوده اما امروزه به دلیل گسترش شهر نشینی این باغ به داخل شهر کشانده شده است.این باغ به مناسب عمارت و باغ بزرگی که در گذشته،توسط پادشاه عربستان به رقابت با بهشت ساخته شده ،به باغ ارم مشهور است.در جلوی عمارت اصلی که مشرف بر باغ است،استخر بزرگی که تصویر عمارت در آن نمایان می شود،به مساحت 335 مترمربع قرار دارد.پوشش گیاهی این باغ را می توان به دو دسته :1-درختان غیر مثمر:سروناز(بلندترین سروناز این باغ که قریب 35متر بلندی آن است،بلندترین سروناز شیراز است)،کاج،افرا،ارغوان،بید مجنون،زبان گنجشک و .....2-درختان مثمر:انار،ازگیل،نارنج،خرمالو،گردو ،بادام،سیب،گلابی تقسیم کرد.