غار مغان (Moghan Cave)

غار مغان
اطلاعات جاذبه گردشگری غار مغان
شهر مشهد
وب سایت
آدرس فارسی مشهد-75 کیلومتری مشهد-جنوب روستای مغان
آدرس انگلیسی Razavi Khorasan Province،Mashhad

توضیحات غار مغان مشهد

روستا و غار مغان از جاذبه های طبیعی خراسان رضوی ست که در 75 کیلومتری شهر مشهد و در جنوب روستای مغان واقع شده است.این غار دارای دو دهانه است که در سال 1324 توسط کوهنوردان شهر مشهد کشف شد.درون غار چشمه آبی وجود دارد کهعلاوه بر بزرگی و گوارایی آن ،بسیار سرد است.وجود راهنما برای رفتن به این غار ضروری است.